Hulp bij herbestemmen kerken

In steeds meer gemeenten staat waardevol religieus erfgoed (gedeeltelijk) leeg. Van de 5600 kerken in Nederland sluit de komende tien jaar 30%-80%. Gemeenten worden gevraagd een visie op dit erfgoed te ontwikkelen, de zogenaamde kerkenvisie. We gaan graag samen aan de slag om nieuw leven te blazen in religieus erfgoed. Onze missie is om gebouwen met een verhaal (opnieuw) een duurzame toekomst te geven. 

op zoek naar aantrekkelijkste invulling Anthonie Verherentstraat 1

Het gebouw aan de Anthonie Verherentstraat 1 wordt verkocht. De gemeente Heemskerk gaat op zoek naar de partij met de meest aantrekkelijke invulling van het pand. De toekomstige bestemming moet in functie en uitstraling een toegevoegde waarde opleveren voor Heemskerk.
 
Het Transformatorhuis begeleidt het complete verkoopproces namens de gemeente Heemskerk. Dit begon met het definiëren van wensen voor de toekomstige invulling van het gebouw. Hierbij zijn naast de gemeentemedewerkers ook de inwoners uit Heemskerk betrokken. De uitkomsten van dit participatietraject zijn verwerkt in de verkoopvoorwaarden en gunningscriteria.

masterclass: herbestemmen erfgoed

Op donderdag 5 april vond de eerste Masterclass Herbestemmen plaats, een samenwerking tussen Bouwregienetwerk en het Transformatorhuis. Deelnemers van gemeenten en provincies inspireerden elkaar met hun ervaring en verdiepten hun kennis van herbestemmen in een aantal expertsessies.

nieuwe bestemming Kerklaan 1 zet zorgtraditie voort

Talloze baby’s kwamen er ter wereld en menig oudere sleet er zijn laatste dagen. Het voormalige St. Joseph aan de Kerklaan 1 in Heemskerk deed decennialang dienst als verpleeghuis en kraamkliniek. Nu krijgt het pand een andere bestemming die de levendige zorgtraditie voort zet in de vorm van begeleid wonen en werken voor jongvolwassenen met een beperking. De winnende partijen Stadsherstel Amsterdam in samenwerking met Stichting Woongroep Sint Joseph en Stichting Goed voor Elkaar hebben met het ingediende plan en bod het hoogste gescoord in de verkoopprocedure.
 
Stadsherstel als koper van het gebouw is daarmee de partij aan wie de gemeente de Kerklaan 1 gunt. Het Transformatorhuis begeleidde het complete verkoopproces namens de gemeente Heemskerk.

Bekijk dan alle informatie over het gebouw op verkoopkerklaan1heemskerk.nl.

energie in de markt

De gemeente Geertruidenberg wil de Markt een impuls geven en verlevendigen, met als doel meer bezoekers te trekken. Daarvoor is het Transformatorhuis gevraagd mee te denken over de invulling van het monumentaal gemeentelijk vastgoed aan de Markt. Hiervoor hebben we eerst uitgezoomd en vervolgens de stap van gebied naar gebouw gemaakt. 

Het resultaat is een vastgoedstrategie inclusief globale businesscase die richting geeft aan de middel- en lange termijn investeringen -en kansen voor voor zowel het gebied als de gebouwen.

 

van anonieme forten naar parels in het landschap

Zes maar liefst. In geen enkele gemeente liggen meer forten van de Stelling van Amsterdam dan in de gemeente De Ronde Venen. Een unieke kwaliteit waarvan de gemeente de potentie beter wil benutten. Met een uitnodigend en inspirerend ruimtelijk kader schets de gemeente de ontwikkelkansen en wil zij ondernemers en eigenaren stimuleren de forten meer beleefbaar en toegankelijk te maken. Transformators Anne-Marie Goudzwaard en Michiel Venne stonden aan de basis van het ruimtelijk kader dat samen met eigenaren, gebruikers en de omgeving tot stand kwam.

vuurtoren in volle glorie herstellen

Het Transformatorhuis stond aan de wieg van Vuurtoreneiland. Deze culinaire beleving is het perfecte voorbeeld van een succesvolle herontwikkeling. Wij blijven betrokken bij de ontwikkelingen op dit prachtige fort in de Stelling van Amsterdam.

Zo heeft het Transformatorhuis onlangs het Vuurtoreneiland geholpen bij de succesvolle verwerving van de vuurtoren. Deze zal in 2018 volledig gerestaureerd worden en hopelijk snel weer haar licht laten schijnen! 

aan de slag: fort prins frederik

Fort Prins Frederik bij Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee is in vele opzichten een bijzonder object en een markant monument. Het heeft een rijke geschiedenis en is van groot cultuurhistorisch belang voor het eiland en daarbuiten. Doel is, om in opdracht van de provincie Zuid-Holland, een ontwikkelperspectief op te stellen voor Fort Prins Frederik om daarmee richting te geven en te inspireren over de bandbreedte van ontwikkelingmogelijkheden. Hiervoor wordt een conceptueel narratief uitgewerkt tot een programmering van het fort.