aanpak de markt geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg wil de Markt een impuls geven en verlevendigen, met als doel meer bezoekers te trekken. Daarvoor is het Transformatorhuis gevraagd mee te denken over de invulling van het monumentaal gemeentelijk vastgoed aan de Markt. Hiervoor hebben we eerst uitgezoomd en vervolgens de stap van gebied naar gebouw gemaakt. 

Wij geloven dat de herontwikkeling van erfgoed in veel gevallen het bronpunt kan zijn van een bredere (gebieds)ontwikkeling. Door je blik te verbreden ontstaat in het vervolg vaak meer focus, kansen op synergie en dus gezamenlijke meerwaarde! Dus in plaats van ons te focussen op de panden en hun exploitatie, zijn we aan de slag gegaan met een duidelijk gebiedsconcept voor de Markt. Omringd door prachtige monumentale panden en statige bomenrijen straalt de Markt allure uit. Het lijkt alsof de tijd hier heeft stil gestaan. Het geheel vormt een aantrekkelijk en tegelijkertijd contrasterend beeld. Het decor is aanwezig alleen een passende invulling ontbreekt.

 

In de afgelopen periode zijn we op zoek gegaan naar de kansen die er liggen voor een verhaal dat past bij de Markt van Geertruidenberg. Dit is het uitgangspunt voor de invulling van het gebied en haar aanliggende panden. Door een gezamenlijk én aansprekend verhaal naar buiten te brengen wordt het mogelijk gericht invulling te geven aan het gemeentelijk vastgoed.

 

Het beste vertellen
De bewoners, ondernemers, stadsmakers en creatieven kunnen ons het beste vertellen wat de do’s en don’ts, onderscheidende kwaliteiten en valkuilen zijn van de plek. Met het Transformatorhuis-team zijn we actief op zoek gegaan naar deze verhalen.Floor Ziegler is onderdeel van dit team. Zij creëert verbindingen tussen (creatieve) mensen en initieert (culturele) projecten en ontmoetingsplekken. Floor gaat op zoek naar de ‘ziel’ van het gebied door gesprekken aan te gaan met mensen uit de omgeving. Gewoon op straat. 

 

Inzetten op culinair, cultuur of iets heel anders?

In een brandingsessie met directe betrokkenen, gemeente en andere geïnteresseerden hebben we keuzes gemaakt in de signatuur van het gebied. Welk profiel gaat de ‘nieuwe’ Markt krijgen? Zetten we in op culinair, cultuur, een combinatie of iets heel anders? Hoe kan de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed hierop aansluiten en welke kansen zien private ondernemers? Hoe kunnen we elkaar versterken? Met de antwoorden op deze vraag is Brand the Urban Agency aan de slag gegaan om de basis te leggen voor een communiceerbaar gebiedsconcept.

Herontwikkelingskansen
De focus die uit dit voortraject is ontstaan hebben we vertaald in herontwikkelingskansen voor het monumentaal vastgoed van de gemeente. Hier komt het Transformatorhuis echt in beeld. Herontwikkeling van erfgoed vergt soms een iets andere insteek. Met creativiteit maken we de gedachtesprong die nodig is. We denken in mogelijkheden en signaleren kansen. Op basis hiervan hebben we een we een vertaling gemaakt naar een realistische aanpak. Het resultaat is een vastgoedstrategie inclusief globale businesscase die richting geeft aan de middel- en lange termijn investeringen -en kansen voor zowel het gebied als de gebouwen.