ontwikkelkader gemeente De Ronde Venen

Zes maar liefst. In geen enkele gemeente liggen meer forten van de Stelling van Amsterdam dan in de gemeente De Ronde Venen. Een unieke kwaliteit waarvan de gemeente de potentie beter wil benutten. Met een uitnodigend en inspirerend ruimtelijk kader schets de gemeente de ontwikkelkansen en wil zij ondernemers en eigenaren stimuleren de forten meer beleefbaar en toegankelijk te maken. APPM’ers Anne-Marie Goudzwaard en Michiel Venne stonden aan de basis van het ruimtelijk kader dat samen met eigenaren, gebruikers en de omgeving tot stand kwam.

Verleden, heden en toekomst
Forten spreken tot de verbeelding. Een plek waar verleden, heden en de toekomst samenkomen. En dit vaak op de mooiste plekken in het landschap. Anne-Marie: “Logisch, want oorspronkelijk was het juist de bedoelding dat de forten zo min mogelijk zichtbaar waren voor de vijand.” De Stelling van Amsterdam telt in totaal 42 forten, veelal verscholen in het landschap. Het verhaal van de Stelling als geheel en de specifieke locatie van de forten en de gebouwen die er staan zijn stuk voor stuk aangrijpingspunt voor toekomstige functies. Of het nu om kunst, horeca, recreatie of andere functies gaat, zodra dat het op een fort gebeurt, wordt het uniek. Verschillende forten van de Stelling van Amsterdam hebben in de loop der jaren dan ook een bijzondere nieuwe functie gekregen.

 

Overkoepelend kader

Ook bij de gemeente De Ronde Venen stonden regelmatig partijen op de stoep die ‘iets’ met de forten wilden. En omdat de gemeente een goed integraal beoordelingskader voor die verzoeken miste, wilde zij een bestemmingsplan voor de forten opstellen. APPM adviseerde de gemeente echter om juist géén overkoepelend bestemmingsplan op te stellen. Michiel: “Wij snapten de wens van de gemeente voor een overkoepelend kader heel goed. Maar herontwikkeling van forten is een proces dat zich niet aan de voorkant in een bestemmingsplan laat vangen.” 

Vanuit haar ervaring bij herontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, zowel aan de kant van de ondernemer, eigenaar en overheid, kon APPM goed adviseren. Michiel: “De kunst bij het bepalen van de regels is voldoende ruimte te laten voor ondernemerschap. Uiteindelijk zijn het immers de ondernemers die de portemonnee moeten trekken. Bestemmingsplannen hebben de neiging hiervoor minder flexibel en uitnodigend te zijn.”

 

Uitnodigend ontwikkelperspectief

Om die reden stelde APPM een inspirerend ontwikkelkader op voor vijf van de zes forten. Het ontwikkelkader voor het zesde fort, fort bij Abcoude, krijgt nog voor de zomer zijn definitieve vorm. Anne-Marie: “Door te focussen op de potentie van de forten, zijn we in ons doel geslaagd een uitnodigend document te maken dat potentiële initiatiefnemers inspireert.” In het ontwikkelkader zijn de mogelijke ontwikkelingen per fort aan de hand van concrete voorbeelden verbeeld. Verder is voor elk fort een ‘paspoort’ opgenomen met ‘facts and figures’ en de daadwerkelijke kaders waarmee rekening moet worden gehouden bij de verdere ontwikkeling zijn samengevat op één pagina. Michiel: “Het ontwikkelkader biedt hiermee een impuls voor ontwikkeling, maar ook houvast voor de toekomst. Voor zowel de gemeente, eigenaren, gebruikers als de omgeving.”

Meer informatie over de forten in De Ronde Venen? www.derondevenen.nl/forten