herontwikkeling fort bij Uithoorn

Fort bij Uithoorn is al meer dan 15 jaar in handen (erfpacht) van een ondernemer. In de strijd die deze ondernemer al jaren voerde met de gemeente over aanpassing van het bestemmingsplan zat erg weinig beweging. Het Transformatorhuis heeft partijen dichter bij elkaar weten te brengen en de ruimtelijke onderbouwing geschreven voor het nieuwe bestemmingsplan.

Tijdens dat proces ontdekte de ondernemer dat het niet alleen kan gaan om maximale vrijheid , maar ook om de contramal: waar kunnen de omwonenden op rekenen?  De ruimtelijke onderbouwing die het Transformatorhuis (Gerrit Kuper) heeft opgesteld vervuld dus niet alleen een formele rol als onderdeel van een planologisch traject , maar is vooral een verbindingsinstrument geworden.