Verkoop Anthonie Verherentstraat 1 Heemskerk van start

Het Transformatorhuis begeleidt het complete verkoopproces namens de gemeente Heemskerk. Dit begon met het definiëren van wensen voor de toekomstige invulling van het gebouw. Hierbij zijn naast de gemeentemedewerkers ook de inwoners uit Heemskerk betrokken. De uitkomsten van dit participatietraject zijn verwerkt in de verkoopvoorwaarden en gunningscriteria. Interesse? Geïnteresseerden hebben tot 23 november 2018 de mogelijkheid om zich aan te melden als gegadigde. Uit alle aanmeldingen selecteert de beoordelingscommissie vervolgens vijf gegadigden die worden uitgenodigd om in te schrijven. In de gunningsfase stellen de vijf inschrijvers een plan op met sluitende business case. De gunning door de gemeente is in april 2019. Alle informatie over het gebouw en de verkoop onder voorwaarden is te vinden op verkoopanthonieverherentstraat1.nl.

Het gebouw door de jaren heen
Het gemeentelijk monument aan de Anthonie Verherentstraat 1 heeft een geschiedenis waardoor veel Heemskerkers zich ermee verbonden voelen. Het gebouw is in 1918 opgeleverd als rooms-katholieke jongensschool “St. Josephschool”. In 1971 werd het gebouw het thuishonk voor jongerencentrum Donkey Shot, dat in de regio jarenlang een bekende en geliefde uitgaansplek is geweest. Daarna  is het gebouw in gebruik genomen als podium/horecagelegenheid en heeft het als onderkomen gediend voor diverse andere maatschappelijke organisaties waaronder de muziekschool.