onze aanpak

De geschiedenis van ons land heeft ons een schat aan historisch erfgoed opgeleverd. Gebouwen die in het heden en zeker ook in de toekomst, uitstekend benut kunnen worden. Dat vergt wel een open blik op mogelijkheden en nieuwe functies, op de tastbare en niet-tastbare eigenschappen van een gebouw. Waar anderen vaak barrières zien, zien wij kansen en verschillende verrassende scenario’s. Waarbij we gebruik maken van de intrinsieke waarde van een gebouw en daar kundig en creatief op voortborduren. Net als onze gebouwen zijn onze oplossingen altijd bijzonder.

Alles begint met geloof in de toekomstige waarde van een (her)ontwikkeling - waarbij waarde behalve geld ook verbinding, historie en behoud betekent. Wij denken na over een concept, de financiering en de complete realisatie. Wij verbinden huidige eigenaren en toekomstige gebruikers. Daarbij begeven we ons vaak buiten de gebaande paden en denken graag buiten de algemeen aanvaarde kaders. Wat vaak leidt tot verrassende, creatieve oplossingen.

 

Onze rol in de projecten kan variëren - soms zijn we adviseur, soms ook de ontwikkelaar maar we zijn altijd 100% betrokken en in verbinding met eigenaar en eindgebruiker. Wij kijken vanuit hun perspectieven naar de mogelijkheden, voegen daar onze kennis, ervaring en ideeën aan toe en komen zo tot verrassende resultaten. We noemen dat graag de balans tussen romantiek en realisme, tussen bevreemding en verwondering, voortkomend uit de juiste mix van historie, stenen, mensen, ideeën en ambities. Historisch erfgoed behouden we door er iets aan toe te voegen, iets aan te veranderen en er vanuit een verrassende invalshoek naar te kijken. Zo blijft geschiedenis leven en ontstaan er nieuwe verhalen. Waar wij graag ons steentje aan bijdragen.