Verkoop Anthonie Verherentstraat 1 Heemskerk van start

Het Transformatorhuis begeleidt het complete verkoopproces namens de gemeente Heemskerk. Dit begon met het definiëren van wensen voor de toekomstige invulling van het gebouw. Hierbij zijn naast de…

Hulp bij herbestemmen kerken

Onze missie is om gebouwen met een verhaal (opnieuw) een duurzame toekomst te geven. Transformatie of herbestemming van leegstaand erfgoed kan daarbij een middel zijn.

Het…

grote interesse voor St. Joseph in Heemskerk

Ondanks het feit dat de gemeente zelf geen bestemming meer heeft voor het pand, wil zij dat het gebouw duurzaam in stand wordt gehouden. Een toekomstige bestemming moet daarom zowel qua functie…

haalbaarheidsstudie Adrianus- en Agnesgebouw

Dit klooster bestaat uit een aantal gebouwen die gedeeltelijk gebruikt worden door het Ontmoetingscentrum (OMC).

 

Een korte geschiedenis
Het klooster werd in 1906 in…

ketelhuis wordt vakwerkhuis

DUWO is op zoek naar een partij die niet alleen het pand een tweede leven geeft, maar ook een constructieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het gebied.
Het Vakwerkhuis wordt een…

masterclass herbestemmen

Leegstand binnen erfgoed is voor veel Nederlandse gemeenten al jaren een uitdaging. Tijden veranderen en ook bij speciale gebouwen als kerken, kloostergebouwen en fabrieken doet zich leegstand…

ontwikkelkader gemeente De Ronde Venen

Zes maar liefst. In geen enkele gemeente liggen meer forten van de Stelling van Amsterdam dan in de gemeente De Ronde Venen. Een unieke kwaliteit waarvan de gemeente de potentie beter wil benutten…

aanpak de markt geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg wil de Markt een impuls geven en verlevendigen, met als doel meer bezoekers te trekken. Daarvoor is het Transformatorhuis gevraagd mee te denken over de invulling van…

vuurtoren in volle glorie herstellen

De Vuurtoren op vuurtoreneiland moet dringend gerestaureerd worden, maar is nog in eigendom van Rijkswaterstaat. Peter helpt de exploitanten van het eiland en Staatsbosbeheer bij het maken van een…

herontwikkeling fort bij Uithoorn

Fort bij Uithoorn is al meer dan 15 jaar in handen (erfpacht) van een ondernemer. In de strijd die deze ondernemer al jaren voerde met de gemeente over aanpassing van het bestemmingsplan zat erg…

herbestemming iconische rietveld Kerk

De Hoeksteen is een voormalige kerk uit 1965 naar een ontwerp van Gerrit Rietveld. Hoewel in het gebouw sinds 1984 geen kerk meer is gevestigd, heeft het altijd een belangrijke maatschappelijke…